Sabtu, 14 Mei 2016

Diskusi Dosen: KRISTENISASI MENURUT AL-QURANKristenisasi berkaitan erat dengan perintah gereja pada abad ke-19, ketika gereja melakukan “pekabaran Injil” atau kristenisasi besar-besaran ke seluruh dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa pada abad tersebut sebagai abad pekabaran Injil. Dalam melakukan kristeniasasi mereka menggunakan berbagai cara, diantaranya: merubah pola pikir, dan budaya manusia. Sasaran kristenisasi adalah semua manusia terutama umat Islam.

Oleh karena itu M. Darojat Ariyanto, pakar Psikologi al-Qur’an Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IQT) UMS dalam diskusi bulanan Prodi IQT FAI UMS, 14 Mei 2016, menyampaikan supaya umat Islam harus selalu waspada dan berupaya menangulanggi kristenisasi yang telah mereka lakukan dengan berbagai macam upaya. Hal ini sesuai dengan peringatan Allah Swt. Kepada kita dalam QS. Al-Baqarah: 120:  Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (swn)